PORADNIA LOGOPEDYCZNA

Rodzice często zadają sobie pytanie: czy mowa mojego dziecka rozwija się prawidłowo, czy powinno być pod opieką logopedyczną? Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości lub niepokoi Was wymowa dziecka, warto zasięgnąć porady specjalisty od mowy – logopedy.

Zapewniam, że wizyta w gabinecie logopedycznym rozwieje wszelkie wątpliwości.

Kiedy do logopedy?

Niezwłocznie udaj się do logopedy, gdy Twoje Dziecko:

 • w wieku 6 miesięcy nie gaworzy, nie odwraca się w kierunku głosu

 • po ukończeniu 1 roku życia nie wypowiada sylab oraz pojedynczych słów, nie wykonuje prostych poleceń,

 • w wieku 2 lat nie mówi prostych słów, np. mama, baba, tata, dada

 • między 2 a 3 rokiem życia nie wypowiada prostych zdań,

 • w wieku 3 lat nie wymawia którejkolwiek z samogłosek ustnych: a, o, e, i, y, zacina się, powtarza sylaby lub wyrazy,

 • w wieku 4 lat nie potrafi opowiedzieć historyjki obrazkowej, wypowiada proste słowa lub równoważniki zdań, zniekształca wyrazy, nie wypowiada głosek: k, g, l, ś, ź, ć, dź, s, z, c, dz, zamiast głoski f, w, wymawia p, b, h, zamienia g na k, zamiast r mówi j, zamienia głoski dźwięczne na bezdźwięczne, np. zamiast “woda” mówi “fota”,

 • w wieku 5 lat nie mówi zdaniami rozwiniętymi, nie mówi sz, ż, cz, dż, trudno je zrozumieć, nie zadaje pytań, gdy przestawia sylaby w obrębie wyrazu lub skraca wyrazy

 • w wieku 6 lat nie mówi głoski r (zamienia ją na l , j, lub wymawia gardłowo), nie potrafi odpowiedzieć na pytania dotyczące wakacji lub wysłuchanej bajki, popełnia dużo błędów gramatycznych

oraz gdy Twoja Pociecha:

 • nawykowo oddycha buzią,
 • podczas mówienia wsuwa język między przednie zęby.

 

PORADNIA PEDAGOGICZNA

W ramach działania naszej poradni pedagogicznej oferujemy konsultacje, obejmujące dzieci w wieku przedszkolnym oraz dzieci uczęszczające do szkół podstawowych i gimnazjalnych:

 • diagnozę psychologiczno – pedagogiczną,
 • opiniowanie dotyczące wcześniejszego posyłania dzieci do szkoły oraz odraczania z obowiązku szkolnego
 • porady indywidualne dla rodziców dotyczące stymulacji rozwoju oraz problemów
 • konsultacje z nauczycielami i wychowawcami na temat rozwiązywania problemów wychowawczych,
 • indywidualne zajęcia z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi i dydaktycznymi
 • diagnoza trudności w nauce dzieci i młodzieży szkól podstawowych i gimnazjów,
 • diagnoza specyficznych trudności w pisaniu i czytaniu oraz w matematyce uczniów klas szkoły podstawowej, gimnazjów, uczniów szkól średnich (dysleksji rozwojowej i dyskalkulii),
 • terapia pedagogiczna dla dzieci i młodzieży z dysleksją rozwojową,
 • konsultacje dla rodziców, nauczycieli i uczniów n.t. dysleksji,
 • spotkania z rodzicami dzieci dyslektycznych na terenie szkól i poradni.

 

PORADNIA PSYCHOLOGICZNA

Zastanawiasz się, jak postępować ze swoim dzieckiem lub po prostu martwi Cię jego zachowanie? Skorzystaj z naszej poradni i pomóż sobie już teraz.

W ramach poradni prowadzimy:

 • zajęcia mające na celu rozwój emocjonalno-społeczny dla dzieci i rodziców (metodą W. Sherborne)
 • badanie inteligencji, funkcji poznawczych oraz dysharmonii rozwojowych
 • terapie wspomagającą rozwój dziecka
 • terapie dzieci z ADHD, zaburzeniami spektrum autyzmu,
 • terapie zaburzeń lękowych w tym fobii szkolnej
 • diagnostykę zaburzeń adaptacyjnych, emocjonalnych oraz zachowania
 • diagnozę w zakresie trudności szkolnych oraz wychowawczych
 • badanie osobowości
 • terapię zaburzeń związanych z niskim poczuciem własnej wartości i nieśmiałością
 • wsparcie emocjonalne w sytuacjach trudnych
 • warsztaty dla rodziców

Kontakt

Centrum Edukacyjne FUTURE
ul. Sienkiewicza 39
(wjazd od ul. Bohaterów Monte Casino)

tel. (032) 285 63 68
biuro@future.edu.pl