FUTURE
PRZEDSZKOLE INNE NIŻ WSZYSTKIE

Wyobraź sobie przedszkole, które daje Twojemu dziecku nieograniczone możliwości rozwoju, a Tobie poczucie 100% bezpieczeństwa. Przedszkole Future to miejsce, w którym Twój maluszek uczy się języka polskiego i angielskiego jednocześnie!

happy-children

“JEDYNI W REGIONIE”

Niepubliczne Przedszkole Językowe FUTURE to jedyna w regionie, innowacyjna placówka edukacyjna, wykorzystująca kreatywną edukację dla najmłodszych. Łączymy w odpowiednich proporcjach naukę i zabawę a nad całym procesem czuwa nieustannie Kadra uniwersytecka. Codzienny uśmiech i nieustanny rozwój Twojego dziecka są dla nas najważniejsze!

W FUTURE STAWIAMY NA EDUKACJĘ JĘZYKOWĄ!

Wiemy, jak ważne są pierwsze lata życia dziecka. To właśnie wtedy dziecko posiada największy potencjał rozwojowy – uczy się czytać, pisać, rozumieć świat oraz nabywać umiejętności językowych.

ostatnie miejsca

przedszkole future banner

W Future najmłodsi są pod stałą opieką wysoko wykwalifikowanej kadry, współpracującej z polskimi i międzynarodowymi jednostkami edukacyjnymi:

 • Uniwersytetem Śląskim,
 • Polskim Towarzystwem Kreatywności,
 • National Drama Association (UK),
 • IDEA.

Oferta programowa Niepublicznego Przedszkola FUTURE obejmuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodną z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz opiera się międzynarodowej podstawie programowej. W pracy z maluchami wykorzystujemy innowacyjne metody pedagogiczne oraz aktywizujące (drama), o których więcej przeczytasz poniżej.

INNOWACYJNE METODY NAUCZANIA

Mózg każdego człowieka ma specyficzną „mapę” talentów.Rodzi się z nią, a środowisko w którym dorasta, wpływa na rozwój lub zahamowanie naturalnych, wrodzonych predyspozycji.

future innowacyjne metody uczenia

W Future kładziemy duży nacisk na twórczy styl pracy z dzieckiem. Naszą misją jest wspieranie Twojego dziecka w indywidualnym rozwoju, traktowanie go na co dzień jako partnera oraz wskazanie kierunku w jakim rozwój ten może (i powinien) zmierzać.

.

OFERTA

Jako jedyni w regionie zapewniamy edukację w języku angielskim przez cały dzień pobytu w przedszkolu, realizując zarazem podstawę programową w języku polskim.

Przedszkole
bezpieczne w 100%

W ramach czesnego gwarantujemy:

 • zajęcia programowe i zabawy w języku angielskim i polskim,
 • rytmikę z elementami logorytmiki,
 • warsztaty teatralne,
 • zajęcia muzyczne w języku angielskim,
 • warsztaty rozwoju pamięci i koncentracji w ramach programu „Mały Odkrywca”,
 • imprezy okolicznościowe,
 • diagnozę i indywidualną terapię logopedyczną,
 • opiekę psychologiczną,
 • spotkania z interesującymi osobami,
 • warsztaty i diagnozę zdolności dziecka.

Sukces
zanurzenia w języku”

Nasze lekcje nie polegają tylko na wprowadzaniu kolejnych słówek – my „zanurzamy” nasze przedszkolaki w rzeczywistości językowej.

Nauczyciel wyjaśnia dziecku świat w języku obcym, dostarcza Twojemu dziecku bodziec, który pozwala na samodzielne „złamanie” kodu językowego tak, jak to się dzieje z językiem ojczystym.

W tej metodzie nie istnieją osobne lekcje języka obcego – oba języki stosowane są równolegle. Dzięki temu nasze przedszkole odnosi takie sukcesy.

Masz pytania?
Skontaktuj się z nami już dziś:

Niepubliczne przedszkole językowe FUTURE
tel. 32 285 63 68
biuro@future.edu.pl

Kontakt

Centrum Edukacyjne FUTURE
ul. Sienkiewicza 39
(wjazd od ul. Bohaterów Monte Casino)

tel. (032) 285 63 68
biuro@future.edu.pl