Studia umożliwią słuchaczom

 • Uzyskanie dyplomu ukończenia studiów wyższych

 • Zdobycie uznawanego na całym świecie certyfikatu Coacha ICI oraz Praktyka, Mastera lub Trenera NLP

 • Rozwinięcie kompetencji i poznanie skutecznych narzędzi pracy coacha zgodnie ze światowymi standardami ICI,

 • Poznanie Neurolingwistycznego Programowania i zdobycie pełnych kompetencji w zakresie stosowania kluczowych technik tej dziedziny wiedzy

 • Zdobycie umiejętności wspierania innych w najważniejszych obszarach ich życia: budowania kariery zawodowej i społecznej oraz rozwoju osobistego i satysfakcjonujących związków partnerskich

 • Zdobycie umiejętności budowania autorytetu i nawiązywania kreatywnych relacji zarówno z adresatami coachingu Indywidualnego jak grupowego

 • Zdobycie solidnych podstaw do dalszej działalności w każdej z wybranych dziedzin życia i pracy zawodowej, wymagających kontaktu z innymi ludźmi.

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz rekrutacyjny
 • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis),
 • kserokopia dowodu wpłaty opłaty rekrutacyjnej,
 • jedno zdjęcie

Kontakt

Centrum Edukacyjne FUTURE
ul. Sienkiewicza 39
(wjazd od ul. Bohaterów Monte Casino)

tel. (032) 285 63 68
biuro@future.edu.pl