Program studiów składa się z dwóch modułów. Moduł pierwszy poświęcony jest zdobyciu kluczowych kompetencji w zakresie NLP, moduł drugi służy poznaniu autorskich modeli coachingu i Integracji modeli NLP z innymi technikami pracy coacha. Moduły te przeplatają się wzajemnie, stanowiąc integralną całość i ułatwiając tym samym zdobycie prestiżowej wiedzy.

RAMOWY PROGRAM STUDIÓW

Semestr Forma zaliczenia w c p suma
Wstęp do NLP I Z 8 8
Świadome utrwalanie pożądanych nawyków – Kotwiczenie. I Z 2 2 4
Wewnętrzna struktura języka i sposoby jej zastosowania – Metamodel języka. I Z 4 4 8
Podstawy Psychologii Perswazji. I Z 10 12 22
Skuteczne sposoby ustalania i oceny celów. I Z 6 10 16
Submodalności. I Z 4 12 16
Core transformation. I Z 10 12 22
Modelowanie. I Z 10 12 22
Kreowanie rzeczywistości poprzez zarządzanie czasem. I Z 2 6 8
Wprowadzenie do coachingu. II Z 16 16
Budowanie relacji coachingowej adekwatnej do typu osobowości klienta. II Z 6 10 16
Model sesji coachingowej w oparciu o standard ICI. II Z 8 8 16
Coaching wielopoziomowy – model Dilts’a II Z 2 6 8
Coaching menadżerski II Z 4 8 12
Praca własna i superwizja II Z 2 10 12 24
Seminarium dyplomowe II Z 4 4 8
Razem 100 126 226

Kontakt

Centrum Edukacyjne FUTURE
ul. Sienkiewicza 39
(wjazd od ul. Bohaterów Monte Casino)

tel. (032) 285 63 68
biuro@future.edu.pl