Dr hab.

Alicja Gałązka

Skuteczne sposoby ustalania i oceny celów

Świadome utrwalanie pożądanych nawyków – Kotwiczenie.

Podstawy Psychologii Perswazji

Skuteczne sposoby ustalania i oceny celów

Budowanie relacji coachingowej adekwatnej do typu osobowości klienta

Kreowanie rzeczywistości poprzez zarządzanie czasem

Superwizja Seminarium dyplomowe

Mgr Ryszard

Gąsierkiewicz

Wstęp do NLP.

Wewnętrzna struktura języka i sposoby jej zastosowania – Metamodel języka.

Świadome utrwalanie pożądanych nawyków – Kotwiczenie.

Podstawy Psychologii Perswazji

Submodalności.

Linia czasu

Core transformation

Modelowanie

Skuteczne sposoby ustalania i oceny celów

Wprowadzenie do coachingu

Modele sesji coachingowej

Budowanie relacji coachingowej adekwatnej do typu osobowości klienta

Coaching wielopoziomowy – model Dilts’a

Coaching menadżerski

Superwizja

Mgr Agnieszka

Gąsierkiewicz

Kreowanie rzeczywistości poprzez zarządzanie czasem – Time Line Therapy

Submodalności

Terapia systemowa w coachingu

Seminarium dyplomowe Praca własna i superwizja

Kontakt

Centrum Edukacyjne FUTURE
ul. Sienkiewicza 39
(wjazd od ul. Bohaterów Monte Casino)

tel. (032) 285 63 68
biuro@future.edu.pl