Centrum Edukacyjny Future organizuje szkolenia dla lekarzy, stomatologów, studentów medycyny oraz innych pracowników służby medycznej, które mają na celu zdobycie i podniesienie własnych umiejętności interpersonalnych. Szkolenia pozwolą polepszyć komunikację z pacjentami, pomogą w radzeniu sobie w sytuacjach stresowych, wpłyną na poprawę własnego wizerunku. Nasze szkolenia odbywają się w formie warsztatów, dzięki czemu zdobyte informacje będzie można sprawdzić i wypróbować w praktyce podczas wspólnych ćwiczeń.

Dodatkowo w Future prowadzimy kursy języka angielskiego Medical English, dzięki którym zdobędziesz nowe umiejętności językowe z zakresu specjalistycznego słownictwa medycznego. Zapoznaj się z ofertą kursu.

Szkolenia dla lekarzy

Podczas szkolenia nie tylko nauczymy Cię, czym jest asertywność, ale także przekażemy wiedzę dotyczącą stosowania technik asertywnych. Nauczymy Cię, czy warto być stanowczym oraz w jakich sytuacjach warto zachować się zdecydowanie.

W trakcie warsztatu z zakresu autoprezentacji oraz wystąpień publicznych, nauczysz się w jaki sposób werbalnie i niewerbalnie komunikować się z publicznością. Dzięki zastosowaniu ćwiczeń z zakresu emisji głosu, retoryki, prawidłowej postawy, nabędziesz praktycznych umiejętności, które pomogą Ci kreować własny wizerunek oraz efektywnie prezentować się podczas prezentacji, szkoleń lub wykładów.

Coaching to indywidualna praca z trenerem, pozwalająca uświadomić klientowi jego umiejętności, zdolności i talenty oraz pomóc wykorzystać jego potencjał. Coaching jest zorientowany wyłącznie na teraźniejszość i przyszłość, ponieważ przeszłości nie możemy zmienić. Coaching pomaga przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym. Neurolingwistyczne Programowanie (NLP) opisuje sposoby działania, myślenia i porozumiewania się. Pokazuje ich różnorodność i odmienność u każdego człowieka oraz daje możliwość zmiany na bardziej skuteczne i satysfakcjonujące, a tym samym stwarza okazję do lepszej jakości życia. NLP oferuje konkretne i skuteczne narzędzia zmiany, dzięki którym te możliwości możemy poznawać i ich doświadczać.

W trakcie szkolenia zostaną omówione i przećwiczone podstawowe narzędzia i strategie coachingowe, które lekarze mogą wykorzystywać zarówno w radzeniu sobie z własnymi emocjami i ograniczeniami, jak również w rozmowach z pacjentem.

Nawiązywanie kontaktu z chorym jest jednym z najważniejszych zadań lekarza i często od jego skuteczności uzależniony jest efekt leczenia. Liczne badania naukowe potwierdzają pozytywny wpływ profesjonalnej komunikacji lekarza z chorym i jego rodziną na efekt diagnozy. Umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej oraz radzenie sobie ze stresem to składowe często wymienianej ostatnio inteligencji emocjonalnej.

W pracy lekarza inteligencja emocjonalna jest szczególnie istotna, ponieważ decyduje w znacznym stopniu o sukcesie zawodowym oraz o zachowaniu równowagi i zdrowia psychicznego w radzeniu sobie z ogromnym obciążeniem emocjonalnym i stresem. Umiejętności z zakresu inteligencji emocjonalnej i społecznej można rozwijać i doskonalić poprzez odpowiednie treningi. Umiejętność skutecznej komunikacji z pacjentem to przede wszystkim przyjęcie przez lekarza odpowiedniej postawy i opanowanie mowy ciała.

Podczas warsztatów nie tylko nauczysz się rozpoznawać własne emocje, ale także nauczysz się rozpoznawać je u swoich pacjentów, by móc zdiagnozować ich stan emocjonalny i zareagować empatią.

Manipulacjami nazywamy celowe procedury i mechanizmy, umożliwiające sterowanie myślami, emocjami i zrachowaniami innych ludzi, którzy całkowicie lub częściowo nie zdają sobie sprawy z tego faktu. Manipulować można treścią i sposobem przekazywanych informacji. Lekarze w swojej pracy często narażeni są na różnego rodzaju zachowania manipulacyjne pacjentów.

W trakcie szkolenia omówione zostaną różnice pomiędzy manipulacją i perswazją, strategie manipulacyjne oraz sposoby radzenia sobie z nimi na linii lekarz-pacjent.

Celem warsztatów jest wykształcenie umiejętności identyfikowania, zapobiegania oraz reagowania na mobbing. W trakcie warsztatów omówione zostaną studia przypadków, wsparte prezentacjami multimedialnymi. Wspólnie zastanowimy się nad problemem mobbingu w Polsce i na świecie oraz przyjrzymy się mobbingowi jako źródle konfliktu.

Niezależnie od rodzaju choroby, czy świadomości rozpoznania, większość chorych w stanie terminalnym ma poczucie zbliżającej się śmierci. Z tego względu relacja pomiędzy lekarzem a pacjentem oraz całym zespołem opiekującym się chorym jest niezwykle trudna i stanowi jeden z filarów dobrej opieki paliatywnej. Dla wielu lekarzy leczenie i opieka nad chorymi w stanie terminalnym jest prawdziwym wyzwaniem i przeżyciem pozostającym na długo w pamięci. Dobra relacja między lekarzem a pacjentem jest warunkiem prawidłowo prowadzonej opieki. Wymaga od lekarza i opiekującego się chorym personelu znajomości podstaw psychologii z uwzględnieniem mechanizmów psychologicznych, wpływających na podtrzymanie nadziei.

Przysłowie „czas to pieniądz” jest jak najbardziej prawdziwe. To, w jaki sposób organizujemy sobie czas, definiuje nasze sukcesy osobiste i zawodowe. Umiejętność ta jest w dzisiejszych czasach bezcenna.

W trakcie szkolenia uczymy, jak planowanie zadań w pracy może pozwolić zwiększyć naszą efektywność osobistą oraz przyczynić się do wzrostu wydajności naszej pracy.

Podczas naszego kursu nauczysz się także:
– wyznaczać cele i zadania, priorytetyzować, ustalać terminy realizacji i mądrze rozkładać pracę w czasie
– efektywnie wykorzystywać swój czas pracy i unikać marnowania go
– pracować z kalendarzem w sposób, który zoptymalizuje wykorzystanie Twojego czasu

Celem kursu jest zwiększenie świadomości wpływu własnego zachowania na przebieg kontaktów z pacjentami oraz na efektywność procesu leczenia. W trakcie trwania kursu poznasz techniki asertywnego zachowania w relacji lekarz-pacjent oraz najważniejsze techniki negocjacji. Podczas zajęć zapoznasz się także ze sposobami przygotowania do negocjacji oraz nabędziesz umiejętności negocjacyjnych z wykorzystaniem rejestracji wideo.

Na tym szkoleniu dokładnie poznasz tajniki myślenia kobiet i mężczyzn. Dowiesz się, dlaczego tak wiele nas dzieli, a tak mało łączy i jak sobie z tym radzić. Wyjaśnimy dlaczego dochodzi do kłótni, sporu, nieporozumienia i poradzimy, jak ich uniknąć.

Medical English

Specjalistyczny kurs języka angielskiego Medical English skierowany jest do lekarzy, stomatologów, studentów medycyny oraz innych pracowników służby medycznej, którzy chcą poszerzyć swoje kwalifikacje z zakresu nauki medycznego języka angielskiego. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim na trzech poziomach zaawansowania.

Angielski dla lekarzy

Ogromna zaletą kursu jest wykorzystywanie autentycznych scenariuszy z praktyki medycznej oraz zadań i testów medycznych, pozwalających skutecznie przygotować słuchaczy do kontaktów z pacjentem. Zawarte w kursie ćwiczenia ułatwią skuteczną i efektywną komunikację w relacji z pacjentem, współpracownikami oraz partnerami zagranicznymi. Zajęcia prowadzone są w formie warsztatów, podczas których podejmowane będą tematy do dyskusji, co jest szczególnie istotne z punktu widzenia uczestnictwa lekarzy w konferencjach, seminariach, sympozjach, jak również podczas kontaktów z obcojęzycznymi pacjentami.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE ODNOŚNIE KURSU MEDICAL ENGLISH:

  • Kurs języka angielskiego dla lekarzy obejmuje 100 godzin lekcyjnych,
  • Kurs obejmuje zagadnienia języka ogólnego oraz specjalistyczne słownictwo medyczne. Kurs prowadzony jest metodą komunikacyjną (w szczególności dramą), która pozwala to na przełamanie barier w mówieniu oraz swobodną komunikację w języku angielskim,
  • Kurs pozwoli na skuteczną współprace lekarzy z pacjentami jak i partnerami zagranicznymi,
  • Kurs zawiera fachową terminologię medyczną umożliwiającą lekarzom przeprowadzanie wywiadu z chorym i opisanie proponowanej terapii, a także wszelkie zwroty i kolokacje niezbędne w pracy lekarza,
  • Kurs kładzie też nacisk na rozwijanie umiejętności potrzebnych do efektywnego porozumiewania się z uwzględnieniem komunikacji niewerbalnej pomiędzy lekarzem a pacjentem: uczy techniki słuchania, modulacji głosu i uwrażliwia na różnice kulturowe.

Poznaj szczegóły kursu. Skontaktuj się z nami!

Sprawdź terminy interesujących Cię szkoleń. Skontaktuj się z nami:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Treść wiadomości

Centrum Edukacyjne FUTURE – Siedziba Firmy
Tarnowskie Góry, 42-600
ul. Sienkiewicza 39
(wjazd od ul. Bohaterów Monte Casino)

tel. (032) 285 63 68
biuro@future.edu.pl

Kontakt

Centrum Edukacyjne FUTURE
ul. Sienkiewicza 39
(wjazd od ul. Bohaterów Monte Casino)

tel. (032) 285 63 68
biuro@future.edu.pl