Polityka prywatności

Polityka prywatności strony internetowej

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2. RODZAJ PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH, CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

3. UDOSTĘPNIENIE DANYCH OSOBOWYCH

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI WŁASNYCH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

5. PLIKI "COOKIES"

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE